4 mars, 2015 Nu renoverar vi orgeln i Rävinge kyrka

 
 

Orgeln i Rävinge, Halland, byggdes av Johannes Magnusson, Göteborg, 1907. Fasaden härstammar från Pehr Schiörlins orgel från 1791 som utökades av Magnusson. Orgeln är av sleiflådetyp och tillhör de sista orglar i landet med denna teknik, innan pneumatiken helt tog överhanden.

1940 blev orgeln ombyggd med ringa känsla för originalets klangliga uppbyggnad. Nu återställs orgeln till sin originalstatus så långt det går att komma i efterforskningarna.

 

Publicerat den 4 mars 2015