11 augusti, 2019 Ny orgel i Kungsängens kyrka

 
 

1832 byggde P Z Strand en ny orgel till Kungsängens kyrka (tidigare Stockholms-Näs kyrka), Uppsala stift. Av denna orgel återstår idag endast fasaden med dess pipor. Ålems Orgelverkstad AB bygger nu en ny orgel bakom den historiska fasaden och med viss återknytning till Strands orgel. Konsult för arbetet är arkitekt SAR/MSA Ulf Oldæus, Stockholm.

Manual I, HV: Principal 8', Gedackt 8', Fugara 8', Octava 4', Flöjt 4', Qvinta 3', Octava 2', Mixtur III, Trumpet 8' 

Manual II, SV: Vox Retusa 8', Flauto Fistula 8', Salicional 8', Salicional-Piffaro 8', Principal 4', Spetsflöjt 4', Waldflöjt 2', Cornett II, Oboe 8', Tremulant 

Pedal: Subbas 16', Violoncell 8', Octava 4', Basun 16' 

Koppel: I/P, II/P, II/I, II 16'/I 

 

 

 

Publicerat den 11 augusti 2019