18 maj, 2016 Orgeln i Stafsinge kyrka, Halland

 
 

Nu renoverar vi orgeln i Stafsinge.

Orgeln byggdes för Christine kyrkas tyska församling i Göteborg 1788 av Johan Everhardt senior i Skara. 1826 gjordes en genomgripande ombyggnad av Pehr Zacharias Strand med bl.a. förnyat pipverk. 1863 såldes orgeln till Stafsinge församling där den sattes upp av Johan Ferdinand Ahlstrand 1864.

1896 utförde orgelbyggaren Salomon Molander omfattande arbeten: bl.a. nya väderlådor, mekanik, spelbord och bälgverk medan Strands pipverk behölls. 1927 och 1936 gjordes vissa omdisponeringar. Magnussons orgelbyggeri i Göteborg renoverade orgeln och förnyade åtta stämmor 1976.

Dagens renovering består i huvudsak av rekonstruktion av sju försvunna Strandstämmor där vi främst tar förebild hos Strandorgeln från 1827 i Trefaldighetskyrkan, Karlskrona. Vidare renoveras och återinsätts Molanders pedalklav och föröppningsventiler från 1896. Dessutom utrustas orgeln med ny fläkt och ny parallellbälg.

 

Publicerat den 18 maj 2016