hitta tillbaka till ursprunget

Under vissa tidsepoker har många orglar ”moderniserats” med mer eller mindre lyckade resultat. Ibland har moderna men inte helt adekvata material använts. Ibland har helt stilfrämmande stämmor satts in, och så vidare.

Vi har utfört flera rekonstruktioner som återfört orglar till ursprungsstatus.
För sådana arbeten, som står under länsstyrelsernas överinseende, finns möjlighet att hos stiften söka s.k. kyrkoantikvarisk ersättning.