Djurgårdskyrkan, Stockholm | 2020

Djurgårdskyrkan, Oscars församling, byggdes 1828 och har tidvis också
använts som skola, sedan 1880 dock enbart för gudstjänster. Ålems
Orgelverkstad AB har nu byggt en ny orgel, placerad längst bak i
kyrkorummet.

Disposition

Man I, HV: Principal 8', Spetsflöjt 8', Octava 4', Octava 2'

Man II, SV: Gedackt 8', Salicional 8', Rörflöjt 4', Nasat 3'

Pedal: Subbas 16'

Koppel: I/P, II/P, I/II