Kungsängens kyrka | 2019

1832 byggde P Z Strand en ny orgel till Kungsängens kyrka (tidigare Stockholms-Näs kyrka), Uppsala stift. Ålems Orgelverkstad AB har nu byggt en ny orgel bakom den historiska fasaden. Den är byggd i Strands anda och uttryck men med vissa kompletteringar. Konsult för arbetet var arkitekt SAR/MSA Ulf Oldæus, Stockholm.

Manual I, HV: Principal 8', Gedackt 8', Fugara 8', Octava 4', Flöjt 4', Qvinta 3', Octava 2', Mixtur III, Trumpet 8'

Manual II, SV: Vox Retusa 8', Flauto Fistula 8', Salicional 8', Salicional-Piffaro 8', Principal 4', Spetsflöjt 4', Waldflöjt 2', Cornett II, Oboe 8', Tremulant

Pedal: Subbas 16', Violoncell 8', Octava 4', Basun 16'

Koppel: I/P, II/P, II/I, II 16'/I