St:a Marias kapell, Västervik | 2012

Den 13 oktober 2012 invigdes den nya orgeln i S:ta Marias kapell, Västervik. Musikdirektör Bo Ingelberg har tillsammans med Ålems Orgelverkstad utformat dispostionen. Musikdirektör Mats Larsson, Eksjö, har varit kontrollant.

Vid invigningen framförde Mats Larsson musik av bl a Rune Elmehed och J S Bach. Bo Ingelbergs nyskrivna koralpartita över Som liljan på sin äng för blandad kör och orgel framfördes avslutningsvis som ett uruppförande med tonsättare och kontrollant som dirigent respektive organist.        

Man I, Hv Man II, Sv Ped
Principal 8' Bassetthorn 8' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Borduna 8' Violoncell 8'
Octava 4' Salicional 8'  
Flöjt 4' Voix Celeste 8'  Koppel
Octava 2' Flûte octaviante 4'  I/P, II/P, II/I, II 16'/II
  Mixtur II  
  Oboe 8'  
     
  Tremulant