Almesåkra kyrka | 2010

Renovering och återställning av orgeln i Almesåkra kyrka, Växjö stift.

Orgeln, byggd av Setterquist 1869, har återställts till ursprungsskick genom rekonstruktion av borttagna delar, som ersatts under 70-talet. Detta gäller främst speltraktur och luftsystem samt stämman Salicional 8´ i svällverket.

Man I Man II Ped
Borduna 16' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Principal 8' B/D Salicional 8' Borduna 8'
Flûte Harmonique 8' Flûte octaviante 4' Bassun 16'
Gamba 8' B/D    
Octava 4'   Koppel
Octava 2'   I/P, II/P, II/I, II 16'/I, I 4'/I
Trumpet 8'