Lekeryds kyrka | 2005

Renovering och ombyggnad av orgeln i Lekeryds kyrka (Erik Nordström). Spelbord, mekanik och sleiflåda för man II m.m. behålls från en tidigare ombyggnad.

Man I, Hv Man II Ped
Borduna 16' fr cº (g) Gedackt 8' (n) Subbas 16' (g)
Principal 8' (g) Salicional 8' (g) Violoncell 8' (g)
Gamba 8' (n) Principal 4' (n) Octava 4' (n)
Rörflöjt 8' (g) Flöjt 4' (n)  
Octava 4' (g) Waldflöjt 2' (n) Koppel
Flöjt octaviante 4' (n) Oboe 8' (n) I/P, II/P, II/I
Octava 2' (n)    
Trumpet 8' (g)    

g = gammal
n = ny