Tryserums kyrka | 2005

Schiörlinorgeln från 1785 i Tryserums kyrka renoverad och återställd.

Manual Pedal
Principal 8' D Principal 8'
Principal 4' B/D Undersatts 16'
Gedackt 8' Subbas 16'
Qvintadena 8' Basun 16'
Spetsflöjt 4' Trumpet 8'
Qvinta 3'  
Octava 2'  
Mixtur e, g  
Mixtur c, c  
Trumpet 8'  
Tremulant