FORETAG2011 - Aktuellt http://www.alemsorgel.se Nyheter frånFORETAG2011 sv-se © 1995 - 2019FORETAG2011 info@foretag2011.unity.se (FORETAG2011) info@foretag2011.unity.se (FORETAG2011) Sun, 11 Aug 2019 20:58:00 +0200 Sun, 11 Aug 2019 20:58:00 +0200 http://www.rssboard.org/rss-specification 1 FORETAG2011 - Aktuellt /foretag2011/2.0_nocache/images/giftLogo.png http://www.alemsorgel.se Nyheter frånFORETAG2011 <![CDATA[Ny orgel i Kungsängens kyrka]]> Sun, 11 Aug 2019 20:58:00 +0200

1832 byggde P Z Strand en ny orgel till Kungsängens kyrka (tidigare Stockholms-Näs kyrka), Uppsala stift. Av denna orgel återstår idag endast fasaden med dess pipor. Ålems Orgelverkstad AB bygger nu en ny orgel bakom den historiska fasaden och med viss återknytning till Strands orgel. Konsult för arbetet är arkitekt SAR/MSA Ulf Oldæus, Stockholm.

Manual I, HV: Principal 8', Gedackt 8', Fugara 8', Octava 4', Flöjt 4', Qvinta 3', Octava 2', Mixtur III, Trumpet 8'

Manual II, SV: Vox Retusa 8', Flauto Fistula 8', Salicional 8', Salicional-Piffaro 8', Principal 4', Spetsflöjt 4', Waldflöjt 2', Cornett II, Oboe 8', Tremulant

Pedal: Subbas 16', Violoncell 8', Octava 4', Basun 16'

Koppel: I/P, II/P, II/I, II 16'/I

]]>
<![CDATA[Ny läktarorgel i Dombås]]> Thu, 30 Nov 2017 20:16:00 +0100

Dombås kyrkje i Dovre kommune, Norge, ska få en ny läktarorgel. Kyrkan är byggd 1939 och ritad av arkitekt Magnus Poulsson. Orgeln får helt nytt orgelhus och fasad. Spelbordet placeras på orgelns norra gavel.

Disposition:

Man I, HV Ä Principal 8´, Rörflöjt 8´, Gamba 8´, Octava 4´, Quinta 3´, Octava 2´, Ters 1 3/5´, Mixtur II

Man II, SV Ä Borduna 16´ fr. c°, Bassetthorn 8´, Dubbelflöjt 8´, Salicional 8´, Piffaro Salicional 8´ fr. c°, Flûte octaviante 4´, Nasat 3´, Octava 2´, Corno 8´, Tremulant

Pedal Ä Subbas 16´, Principal 8´, Fagott 16´

Normalkoppel

]]>
<![CDATA[Kyrka och kulturcenter får ny orgel]]> Mon, 24 Jul 2017 17:29:00 +0200

Just nu bygger vi en ny orgel till Spikkestad kirke- og kultursenter (Norge), vilket också är under uppförande. Byggnaden kommer bl.a. att innehålla tre sammankopplingsbara samlingssalar, varav den främsta är ett kyrkorum.

Orgeln till kyrkorummet får 27 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Uppställningen blir, som framgår av skissen, tvådelad. Högt upp på korets norra sida placeras huvudverket, manual I. På samma höjd på korets södra sida bygger vi pedalverk och svällverk manual II.

Man I, HV: Principal 8', Flagflöjt 8', Flûte Harmonique 8', Fugara 8', Octava 4', Quinta 3', Octava 2', Ters 1 3/5', Mixtur III, Trumpet 8', Tremulant

Man II, SV: Gamba 16', Bassetthorn 8', Gedackt 8', Salicional 8', Gamba céleste 8', Principal 4', Rörflöjt 4', Flöjt 2', Mixtur II, Fagott 16', Trumpet Harmonique 8', Oboe 8', Tremulant

Pedal: Subbas 16', Principal 8', Borduna 8', Octava 4', Basun 16'

]]>
<![CDATA[Ny orgel till Fitjar kyrkje, Norge]]> Wed, 18 May 2016 09:33:00 +0200

Fitjar kyrkje är en timrad långskeppskyrka och byggdes 1867. Den första orgeln i kyrkan invigdes 1895 och var byggd av Niels Pedersen Kvarme. Orgeln blev ersatt 40 år senare med en orgel byggd av Ossian Mellin, Stavanger. Redan 34 år senare levererade J H Jørgensen, Oslo, en ny orgel till Fitjar kyrkje.

Den nya orgeln kommer att behålla den gamla fasaden som blir förhöjd och får därmed naturligare proportioner. Hela orgeln, som nu är placerad långt bak på läktaren, blir framflyttad och något utkragad från läktarbröstningen. Hela läktaren blir dessutom omgestaltad och något sänkt.

Nya orgelns disposition

MAN I, HV: Principal 16´, Principal 8´, Flagflöjt 8´, Gamba 8´, Octava 4´, Rörflöjt 4´, Quinta 3´, Octava 2´, Ters 1 3/5´, Mixtur III, Trumpet 8´

MAN II, SV: Bassetthorn 8´, Gedackt 8´, Vox Candida 8´, Principal 4´, Flöjt 4´, Gemshorn 2´, Sedecima 1´, Vox Humana 8´

PEDAL: Subbas 16´, Principal 8´, Borduna 8´, Octava 4´, Basun 16´

KOPPEL: I/P, II/P, II/I

]]>
<![CDATA[Orgeln i Stafsinge kyrka, Halland]]> Wed, 18 May 2016 09:25:00 +0200

Nu renoverar vi orgeln i Stafsinge.

Orgeln byggdes för Christine kyrkas tyska församling i Göteborg 1788 av Johan Everhardt senior i Skara. 1826 gjordes en genomgripande ombyggnad av Pehr Zacharias Strand med bl.a. förnyat pipverk. 1863 såldes orgeln till Stafsinge församling där den sattes upp av Johan Ferdinand Ahlstrand 1864.

1896 utförde orgelbyggaren Salomon Molander omfattande arbeten: bl.a. nya väderlådor, mekanik, spelbord och bälgverk medan Strands pipverk behölls. 1927 och 1936 gjordes vissa omdisponeringar. Magnussons orgelbyggeri i Göteborg renoverade orgeln och förnyade åtta stämmor 1976.

Dagens renovering består i huvudsak av rekonstruktion av sju försvunna Strandstämmor där vi främst tar förebild hos Strandorgeln från 1827 i Trefaldighetskyrkan, Karlskrona. Vidare renoveras och återinsätts Molanders pedalklav och föröppningsventiler från 1896. Dessutom utrustas orgeln med ny fläkt och ny parallellbälg.

]]>
<![CDATA[Ny orgel i Norge]]> Tue, 26 Jan 2016 20:27:00 +0100

Vi bygger en ny orgel till Fister kyrkje, Hjelmeland, Norge. Orgeln, med en manual och pedal, får följande disposition:

Manual Principal 8', Gedackt 8', Fugara 8', Voix Celeste 8', Octava 4', Rörflöjt 4' (Bas/Diskant), Quinta 3' (Bas/Diskant), Octava 2', Ters 1 3/5' (Diskant).

Pedal Subbas 16'

Koppel Man./Ped.

]]>
<![CDATA[Ny orgel till Skellefteå]]> Sun, 14 Jun 2015 16:00:00 +0200

Nu bygger vi en ny orgel till gravkapellet vid Skellefteå landsförsamlings kyrka.

Man I, HV: Principal 8', Flûte Harmonique 8', Lieblich Gedackt 8', Octava 4'

Man II, SV: Gedackt 8', Salicional 8', Voix Celeste 8', Flûte octaviante 4', Nasard 2 2/3', Flöjt 2', Ters 1 3/5', Oboe 8'

Pedal: Subbas 16'

Normalkoppel

Fristående spelbord

]]>
<![CDATA[Nu renoverar vi orgeln i Rävinge kyrka]]> Wed, 04 Mar 2015 20:22:00 +0100

Orgeln i Rävinge, Halland, byggdes av Johannes Magnusson, Göteborg, 1907. Fasaden härstammar från Pehr Schiörlins orgel från 1791 som utökades av Magnusson. Orgeln är av sleiflådetyp och tillhör de sista orglar i landet med denna teknik, innan pneumatiken helt tog överhanden.

1940 blev orgeln ombyggd med ringa känsla för originalets klangliga uppbyggnad. Nu återställs orgeln till sin originalstatus så långt det går att komma i efterforskningarna.

]]>
<![CDATA[Vi renoverar i Agunnaryd]]> Thu, 14 Aug 2014 21:04:00 +0200

Just nu arbetar vi med rekonstruktion/renovering av orgeln i Agunnaryds kyrka. Orgeln byggdes av Carl Elfström 1875.

Vårt arbete innefattar bland annat en fullständig genomgång med utbyte av vissa delar i spelbord, genomgång/justering av speltraktur och tätning/ombelädring av magasinsbälgen. Vi installerar också en ny fläkt, byter ut sekundära blindsleifer i sleiflådorna, gör en rekonstruktion av stämmorna Tertia 3 ½', Flageolett 2- och Trumpet 8' samt en ombelädring av Basunens munstycken.

Kommande disposition:

Manual I, HV: Borduna 16', Principal 8', Gemshorn 8', Fugara 8', Gedackt 8', Octava 4', Tertia 3 ½' (ny), Qvinta 3', Octava 2', Trumpet 8' (ny).

Manual II, SV: Vox Retusa 8', Salicional 8', Fleut 4', Flageolett 2' (ny)

Pedal: Double open 16', Boudon 8', Basun 16'

]]>
<![CDATA[Ny orgel med historiskt material]]> Tue, 06 May 2014 10:42:00 +0200

I Södra Fågelås kyrka, Hjo kyrkliga samfällighet, bygger vi en ny orgel med användande av historiskt material. Den timrade kyrkan uppfördes i slutet av 1500-talet eller i början av 1600-talet.

Kyrkans första orgel byggdes av orgelbyggaren Carl Johan Fogelberg 1857. Från denna orgel behåller vi fasadstrukturen och ett antal stämmor. Orgeln flyttas fram till strax bakom läktarbarriären och får sitt enmanualiga spelbord på norra gaveln.

Manual: Borduna 16´ (1857/2014), Principal 8´ (1857), Gedackt 8´ (2014), Fugara 8´ (1857), Octava 4´ (1857), Octava 2´ (1857), Mixtur III (2014), Trumpet 8´ B/D (2014)

Pedal: Subbas 16´ (2014), Violon 8´ (2014)

Koppel: Man/Ped

]]>
<![CDATA[Invigning i Kärna kyrka]]> Thu, 03 Apr 2014 21:16:00 +0200

Söndagen den 13 april invigs den nya orgeln i Kärna kyrka. Under hela påskveckan används orgeln vid andakter och samlingar i kyrkan.

Välkommen att lyssna på det nya instrumentet i Kärna kyrka!

Logga in och läs mer på facebook >

Manual I, Hv: Principal 8', Rörflöjt 8', Gamba 8', Octava 4', Waldflöjt 2'.
Manual II, Sv: Gedackt 8', Salicional 8', Voix Celeste 8', Flûte octaviante 4', Mixtur II, Corno 8'.
Pedal: Subbas 16', Borduna 8'.
Koppel: I/P, II/P, II/I, II 16'/II.
Tremulant

]]>
<![CDATA[Ny orgel till Kärna kyrka]]> Tue, 04 Feb 2014 10:44:00 +0100

Vi bygger en ny orgel till Kärna kyrka, Malmslätt, Linköpings stift. Orgeln på 13 stämmor blir placerad i den södra korsarmen och kommer att fungera som kyrkans huvudorgel.

Manual I, Hv: Principal 8', Rörflöjt 8', Gamba 8', Octava 4', Waldflöjt 2'.

Manual II, Sv: Gedackt 8', Salicional 8', Voix Celeste 8', Flûte octaviante 4', Mixtur II,
Corno 8'.

Pedal: Subbas 16', Borduna 8'.

Koppel: I/P, II/P, II/I, II 16'/II.

Tremulant

]]>