engagemang och kompetens


Med ett stort intresse och ett starkt personligt engagemang bygger vi orglar av genuin kvalitet. Lyhördhet för kundens önskemål och känslighet för lokalens möjligheter är A och O i vårt arbete.

Ålems Orgelverkstad står för genuin kvalitet, bred erfarenhet, stor kunskap, ett starkt intresse och ett varmt personligt engagemang. Vi erbjuder nybyggnationer, restaureringar, tillbyggnader, återställanden, stämningar och andra servicearbeten. Vi erbjuder dessutom professionell rådgivning i orgelfrågor. Se våra referenser här!

Ålems Orgelverkstad AB är ett orgelbyggeri, beläget mellan Ålem och Blomstermåla i Mönsterås kommun, Småland. Företaget har varit verksamt sedan 1985, då det grundades av Sune Fondell. År 2005 övertogs Ålems Orgelverkstad av Lennart Olofsgård som arbetat på företaget sedan 1990. Lennart fortsatte att driva verkstaden i samma goda anda och med samma orgelbyggarprinciper som tidigare använts.
Sommaren 2021 tog Andreas Hjalmarsson, som tidigare arbetat som kyrkomusiker, och piano/orgeltekniker, över företaget. 
Välkommen att kontakta oss!