Det ska börjas i tid

Många organister har börjat inse att det går att lära barn att spela orgel vid ganska tidig ålder. Vi har därför tagit fram en barnpedal att placera ovanpå den ”stora” pedalen. Det unika med vår barnpedal är att den går att anpassa till ett antal olika ”stora” pedaler genom att den är justerbar på flera sätt.

Pedalen har C – d’ -omfång (27 toner) men kan också användas till en C – f ’ –pedal (30 toner).