Bønes kirke | 2011

Bønes kirke byggdes 1997. Ålems Orgelverkstad byggde under 2010-2011 en ny tvåmanualig orgel. Orgelhuset är byggt i ask, liksom kyrkans övriga inredning.

Man I Man II Ped
Principal 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Flagflöjt 8' * Viola di Gamba 8' Flöjt 8' *
Octava 4' * Rörflöjt 4' Octava 4' *
Mixtur II-III Waldflöjt 2' Fagott 16'
Trumpet 8' Sesquialtera II
Normalkoppel * växelregister