Brandstorps kyrka | 2007

Orgeln i Brandstorps kyrka är byggd bakom en fasad som härstammar från 1877 och som har fått behålla sitt ursprungliga utseende med stumma pipor. Det nya spelbordet är infogat i orgelhusets södra gavel.

Man I, HV Man II, SV Ped
Principal 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Salicional 8' Flöjt 4'  
Octava 4' Corno 8' Koppel
Quinta 3'   I/P, II/P, II/I
Octava 2'