Ljuders kyrka | 2007

Orgeln i Ljuders kyrka, Växjö stift, byggdes av C. A. Johansson 1856. Johansson hade gått i lära hos orgelbyggaren Johannes Magnusson i Nässja men byggde Ljuder-orgeln helt självständigt. 1952 blev orgeln helt om- och tillbyggd.

Orgeln är nu återställd till originalstatus. Bl.a. har det ursprungliga spelbordet, som förvarats på ett bygdemuseum, åter infogats i orgeln.

Man I Man II Ped
Borduna 16' Fugara 8' Subbas 16'
Principal 8' Fleut D'Amour 8' Violoncell 8'
Gedackt 8' Gedackt 8' Fleut 4'
Octava 4' Fleut (Spetsfleut) 4'  
Qvinta 3' Fleut (Täckfleut) 4' Koppel
Octava 2'   I/P, II/I
Scharf III    
Trumpet 16'    
Trumpet 8'